Turkish Culture

NARDUGAN (TÜRKÇE)

Nardugan veya Nar-dogan, Türk halkının Kış Gündönümü’nde (21 – 22 Aralık) doğan Güneş’i müjdeleyen bir festivaldir. Türk kültüründe Nardugan kutlamaları arasındaki ilişkiyi, Nardugan kelimesinin tanımı ve kök analizini anlatmayı ve Tengri, Ülgen, Erlik, Kün Ana (Küneş) ve Hayat Ağacı (Hayat

Nardugan (ENGLISH)

Racism and Defamation

Interactions with racists and Racism

Racism, a pervasive and deeply ingrained societal issue, is more than a mere expression of prejudice; it is a manifestation of power dynamics and political agendas. At its core, racism is the systematic discrimination against individuals based on their race