TADA-FEYM ÇALIŞMA  GRUBU BİLDİRİSİ

 

İsyancı Ermeni çetelerinin (Hınçak, Taşnak ve  diğerleri)  21 Nisan 1915 günü Van Vilayet  merkezinde yaptığı ve 22.900 Osmanlı Türkünü haince  katlettiği olayların yıldönümünde, Türk Dünyası olarak  şehitlerimizi rahmet ve sevgi ile  anıyor, manevi huzurlarında saygı ile eğiliyoruz. 

VAN KATLİAMI, fanatik Ermeni çetelerinin tarihin derinliklerinde edindikleri  isyankar  tutumlarından kaynaklanır.  Ermenilerin benzer  katliamlarına  1828 ve 1877-78 Osmanlı-Rus savaşları sırasında da düşmanla işbirliği yaparak pek çok katliamlar yaptığına şahit oluyoruz. Rusların tarihi emellerini gerçekleştirmek üzere Doğu Anadolu’ ya karşı giriştiği istilaların başlangıcında Osmanlı vatandaşı, bölgeyi çok iyi bilen ve ikinci dilleri Türkçe olan  bazı Ermeniler Rus kuvvetlerine  öncülük yaparak Türk kuvvetlerine karşı baskın gerçekleşmesine ve pek çok Türkün katledilmesine  neden olmuşlardır. Ermeniler, VAN KATLİAMI’nda da benzer uygulamalarını tekrarlamışlardır.

Türklerin altı cephede, istilacı düşmanlara karşı mücadelede yer almış olmaları, bölgede güvenlik kuvveti  zafiyeti  yaratmış, bu durumdan yararlanmak isteyen Ermeniler  bölgedeki nüfusu  lehlerine  çevirmek amacıyla  köy ve  kasabalarda katliamlara girişmişlerdir. 

Osmanlı Devletinin en zayıf olduğu dönemi fırsat bilen Çarlık Rusya Ordusu Doğu Anadolu’ya girince, daha önce  Van ve çevresinde  giriştikleri terör  eylemlerini iyice artırarak şehir nüfusunda  Ermeni çoğunluğu sağlanması maksadıyla Rus Ordusuna yine liderlik ederek Van’ a girmesini sağlamışlardır. Bölgedeki katliamları 21 Nisan 1915 günü Van Merkezinde  zirveye  ulaşmıştır.

22.900 Osmanlı Türkünü kaybettiğimiz katliamlar sırasında son derece  acı  ve insanlık dışı olaylar, üzerinde dini bir tesis, bir Kilise  olan Akdamar Adası’nda   cereyan etmiş, Ermeni çeteleri kadın ve kızlara  her türlü ahlaksızlığı yapmış, pek çok kadın ve kız Ermeni şiddetinden kendilerini ve namuslarını koruyabilmek için göle  atlayıp intihar etmişlerdir.

Ermeni asılsız iddialarına en güzel cevap Ermenistan’ın ilk Başbakanı HovhannesKaçaznuni’ nin 1923 yılında Bükreş’te Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) Parti Konferansına verdiği ve Ermeniler tarafından saklanıp Avrupa’daki kütüphanelerden topladıkları raporda “Ermenilerin yaşadığı kayıpların sorumlusu olarak Türkleri değil, Ermenileri suçlamış, Ermenilerin Osmanlı’yı işgal eden emperyalist ülkelerle işbirliği yaparak kendi devletlerine isyan ettiklerini” belirtmiştir. 

Bu itirafa  ve 1915 olaylarında Prof. Justin McCarthy’ ye göre 1.189.332 Osmanlı Türkü,  pek çok gerçek  arşiv bilgisine rağmen, Ermeni propaganda makinesi  Hitler’ in Propaganda  Bakanı Joseph Goebbels’ in politikası gereği, her 24 Nisan’da  dünyanın en büyük yalanı olan 1,5 milyon Ermeni’ nin öldürüldüğü iddiasını dünya  kamuoyuna  kabul ettirmek üzere her türlü entrikaya  başvurmakta, bu büyük yalanı devamlı olarak gündemde tutmaktadır. Ancak, aklı selim sahibi ve tarafsız adil kişilerin hiç olmazsa Fransız  Tarihçi Prof. YvesBénard’ın bir kitabına verdiği başlıktaki soruyu kendilerine  sormalarını diliyoruz; “Ermeni Soykırımı -Ya Bize Yalan  Söylenmişse? Génocide Arménien- Et si on nous avait menti”.

 

Prof. Justin McCarthy’ nin araştırmalarına  göre, Ermeni asilerinin  neden olduğu  insan zayiatının dışında,  ayrıca,  Van ilinde Türklere  ait 3.400 binanın 3’ü hariç tamamını tahrip etmişlerdir.

 

Saygı ile bilginize sunuyoruz.

 

Uğur Kara                                                                    Orhan Tan

Başkan                                                            Başkan

TADA – İftiralara Karşı Türk İttifakı                              FEYM – Fanatik Ermeni Yalanlarıyla Mücadele Grubu